Начало > знание > Съдържание
Какво представляват дървените пелети?
May 08, 2018

Дървесната пелета е нов тип енергия от биомаса с уникални предимства на чисти, възобновяеми и екологични. Дървесните пелети стават все по-популярни на световните пазари. Дървесните пелети се произвеждат като се използват дървесни отпадъци като дървени стърготини, стърготини и дървесни стърготини, които са страничните продукти от производството на дървен материал, мебели и други горски продукти. Производството на дървесни пелети е сложен процес, който се състои предимно от следните части: подготовка на суровините, смилане, сушене, пелетизиране, охлаждане, пресяване и опаковане.

1. Ефективно. Дървесните пелети са ефективен източник на топлина, тъй като те съдържат много ниски нива на влага и пепел, в сравнение с дървесни кремове или шперплат. Почти целият материал се изгаря и се превръща в топлина.

2. Рентабилен. Дървесните пелети са икономически конкурентоспособни с изгодни варианти за изкопаеми горива и електрическа топлина.

3. Околна среда. Дървените пелети са устойчив източник на гориво, а горивните пелети са въглеродно неутрални.

4. Възобновяеми. Дървесните пелети са продукт от биомаса, изработен от отпадъци от дървесина или други странични продукти за изтъняване на горите. Според данните, събрани от Института за петролни горива, дървесните пелети са неограничен източник на гориво.

5. Широко приложение. Дървесните пелети могат да се използват в много уреди като печки, пещи и други отоплителни системи.Съответното браншово познание

24 часа на ваше разположение:

vincent@fandapelletmill.com

Newsletter

Copyright © Джънджоу Fanda машини Ко, ООД всички права запазени.